Thư chúc mừng của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhân Ngày Báo chí Cách mạng 21/6

THƯ CHÚC MỪNG

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2015

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông Ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2015).

Với chức năng thông tin, định hướng dư luận, các cơ quan báo chí, truyền thông của Ngành luôn theo sát, phản ánh, thông tin kịp thời, đầy đủ, cổ vũ, động viên toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đấu tranh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, kịp thời phát hiện và đề xuất được nhiều ý kiến tốt về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch Việt Nam trong tình hình khó khăn chung của du lịch thế giới...

Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9), 70 năm Ngày Thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển”,Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước đang ra sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Ngành đề ra cho năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2011-2015). Trong đó, trọng tâm là việc triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tôi tin tưởng rằng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí toàn Ngành tiếp tục phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, với trách nhiệm và chức năng của mình, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, cải tiến hình thức, phương thức phản ánh, đưa tin, chuyển tải nhanh chóng, trung thực những thông tin mới nhất về các hoạt động Ngành đến bạn đọc cả nước, tranh thủ sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển Ngành đã đề ra.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Ngành sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

 

Hoàng Tuấn Anh

Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng

Chia sẻ:

Bài viết cũ hơn Bài viết mới hơn

Bài viết cùng danh mục:

 0938 494 789